Digitalisering bestaande tekeningen

Opdrachtgevers kunnen verschillende redenen hebben om hun papieren tekeningen te willen digitaliseren:
  • Archivering
  • Inventarisatie
  • Gebouwbeheer
  • Uitbreidingsplannen

In het hieronder beschreven project speelden al deze aspecten een rol.

De Congreshal van Jehovah's Getuigen aan de Edeseweg te Bennekom wordt sinds 1975 door Getuigen van Jehovah uit heel Nederland als bijeenkomstplaats bezocht. Na aankoop werd de oorspronkelijke meubelshowroom omgebouwd en uitgebreid tot vergaderplaats. In 1991 werd een tweede grondige renovatie plus uitbreiding voltooid. Sinds die tijd worden nog regelmatig gebouwaanpassingen doorgevoerd om de condities voor de bezoekers optimaal te houden. De dagelijkse werkzaamheden vallen onder het toezicht van 2 gebouwbeheerders, die woonachtig zijn in het complex.

Een blik in de tekenkamer (zie foto) maakt wellicht de omvang van de opgave duidelijk. De vele renovaties hadden gezorgd voor een opeenstapeling van honderden handgemaakte tekeningen. Eenzelfde gebouwdeel werd in verschillende tekeningen van verschillende renovaties beschreven - vaak vanuit een niet met elkaar te vergelijken basis. Tekeningen van de oorspronkelijke meubelshowroom bevatten weinig informatie.

Een bijkomende moeilijkheid was, dat de renovaties en uitbreidingen geheel in eigen beheer en door vrijwilligers waren uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden werd vaak in overleg besloten de tekening niet te volgen, maar voor een alternatieve - ongedocumenteerde - oplossing te kiezen

In de praktijk konden de gebouwbeheerders weinig beginnen met de informatie uit de bestaande tekenkamer. Er was behoefte aan een sluitende beschrijving van het te beheren complex. Tevens zouden toekomstige aanpassingen op een ordelijke wijze doorgevoerd moeten kunnen worden. In opdracht van het beheercomité is het gehele complex beschreven in AutoCAD-tekeningen. Hiervoor zijn alle bestaande tekeningen gescreend op relevante informatie en zijn tevens ter plekke alle niet-beschreven onderdelen ingemeten.

Een interessant onderdeel van het eindresultaat is een dwf-document van het gehele gebouw. De tekeningen zijn in deze tool met elkaar verbonden middels hyperlinks, wat het mogelijk maakt als gebruiker als het ware door het gebouw te surfen. Klik hier voor het bekijken van een gereduceerde versie van het document. (Autodesk Design Review (niét DWF viewer) dient hoervoor geïnstalleerd te zijn op uw computer)

De digitale bouwkundige tekeningen zijn tevens gebruikt als onderlegger voor het inventariseren van de installaties door een daarin gespecialiseerd bureau. Hiermee hebben de gebouwbeheerders een volledig inzicht kunnen krijgen in het verloop van alle in het gebouw aanwezige installaties. Naar aanleiding hiervan zijn zelfs onvolkomenheden in de installatie aan het licht getreden, waarna de benodigde aanpassingen konden worden gemaakt.

Tot slot een impressie van de omvang van het project en de diversiteit aan functies binnen het gebouw:

 Gehoorzaal+podium

 Cafetaria

 Dienstentree

 Doopbassin

 Toiletruimte

 Keuken

 Luchtbehandeling

 Parkeerterrein

 Beheerderswoning

 Timmerwerkplaats

 Gehoorzaal+balkon

 Vergaderruimte